Een school kan te maken krijgen met verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag:
• seksueel grensoverschrijdend gedrag van/tussen leerlingen;
• (mogelijk) seksueel misbruik van een leerling buiten school (bijvoorbeeld thuis);
• seksueel grensoverschrijdend gedrag van een medewerker.

Op deze website en in de handleiding draait het om de eerste vorm: seksueel grensoverschrijdend gedrag van/tussen leerlingen. Waar ligt de grens? gaat over het beoordelen van dit gedrag: wat is ‘normaal’ en wanneer gaat gedrag ‘te ver’? Bij Over de grens lees je wat je doet als gedrag van en tussen jongeren over de grens gaat. Of als het gedrag weliswaar acceptabel is, maar er toch onrust ontstaat. Hier vind je ook korte informatie over wat je doet bij seksueel misbruik in bijvoorbeeld de thuissituatie en bij vermoedens van seksuele grensoverschrijding door een medewerker van school. Met grenzen omgaan gaat over preventie: wat kun je als school/docent doen om te voorkomen dat seksueel gedrag van/tussen leerlingen te ver gaat. Waar nodig is er aparte informatie voor het speciaal onderwijs.

handleiding
HANDLEIDING
+
training
TRAINING
+
website
WEBSITE
+
adviesteam
ADVIESTEAM