Over de grens?

Dat kinderen en jongeren seksueel gedrag vertonen en daarbij wel eens grenzen opzoeken, is normaal. Zo leren ze over relaties en seksualiteit. Door de reactie van anderen op hun gedrag leren ze normen en waarden rond seksualiteit. Het is daarom belangrijk om als leerkracht/docent gepast te reageren en waar nodig bij te sturen en uitleg te geven.

Als leerkrachten/docenten leerlingen niet of te laat aanspreken op ongewenst gedrag, kan het gedrag verergeren. Bovendien kan het gevoel van veiligheid van andere leerlingen in gevaar komen. Maar wanneer gaat gedrag over de grens? Wanneer grijp je in? En hoe doe je dat? Op deze website en in aparte handleidingen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs geven de GGD’en Limburg informatie en advies. Tijdens de training ‘Over de grens?’ leren leerkrachten en docenten om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag goed te beoordelen en passend te reageren. Het Adviesteam Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag biedt extra ondersteuning.

handleiding
HANDLEIDING
+
training
TRAINING
+
website
WEBSITE
+
adviesteam
ADVIESTEAM