Waar ligt de grens?

Om te kunnen beoordelen of seksueel gedrag van leerlingen over de grens gaat, is het belangrijk dat je per ontwikkelingsfase weet wat acceptabel gedrag is. Hier lees je over de seksuele ontwikkeling van kinderen/jongeren van 10 tot 18 jaar. En wat er anders is voor jongeren met een beperking. Verder krijg je uitleg over seksueel grensoverschrijdend gedrag en het verschil tussen grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Onder het kopje ‘Seksueel gedrag beoordelen’ vind je informatie over het Vlaggensysteem. Deze door Sensoa en Movisie ontwikkelde methode helpt leerkrachten en opvoeders om een goede inschatting te maken van seksueel gedrag en hier gepast op te reageren. Hoe je gepast reageert leggen we uit aan de hand van voorbeelden. Je leest hier ook waar je terecht kunt als je hulp nodig hebt bij het beoordelen van gedrag.

Seksuele ontwikkeling 10-18

De seksuele ontwikkeling verloopt in fasen. Die zijn voor alle kinderen en jongeren ongeveer hetzelfde, maar elk kind/elke jongere doorloopt ze in zijn eigen tempo. Bij seksuele ontwikkeling gaat het niet alleen om lichamelijke veranderingen, maar bijvoorbeeld ook om ervaringen met intimiteit en het ontwikkelen van een seksuele identiteit. Meer lezen >>

Jongeren met een beperking

Leerlingen in het speciaal onderwijs doorlopen voor een belangrijk deel dezelfde seksuele ontwikkeling als leerlingen in het regulier onderwijs. Vaak is de kalenderleeftijd van een kind/jongere met een verstandelijke beperking anders dan zijn (cognitieve) ontwikkelingsleeftijd en emotionele leeftijd. Kijken naar de ontwikkelingsleeftijd kan helpen om het gedrag te plaatsen en te begrijpen. Meer lezen >>

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat het om uiteenlopende gedragingen die verschillen in ernst. Dat gaat van een seksueel getinte opmerking tot aanranding en verkrachting. Seksueel misbruik is een zware vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meer lezen >>

Seksueel gedrag beoordelen

Het Vlaggensysteem helpt docenten en opvoeders om een goede inschatting te maken van seksueel gedrag en hier gepast op te reageren. Hier vind je een korte beschrijving en voorbeelden van gedrag en passende reacties. Omdat het lastig is om seksueel gedrag goed te beoordelen, adviseren we om altijd contact op te nemen met de jeugdverpleegkundige van de GGD. Meer lezen >>

Hulp nodig bij het beoordelen van gedrag

Heb je aanvullende hulp nodig, neem dan contact op.