Met grenzen omgaan

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op school komt minder vaak voor wanneer leerlingen met grenzen kunnen omgaan. Daar ligt voor scholen/de docent een belangrijke taak. Hier lees je wat scholen kunnen doen om te voorkomen dat seksueel gedrag van leerlingen te ver gaat en vind je informatie over het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het speciaal onderwijs. Je leest over het belang van seksuele en relationele vorming en krijgt tips om straks goed voorbereid te zijn op gesprekken in de klas over relaties en seksualiteit.

Waarom lessen over wensen en grenzen?

Jongeren die met grenzen kunnen omgaan en weerbaar zijn, gaan minder snel over andermans grenzen heen en zijn minder vaak zelf het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Meer lezen >>

Voorkomen dat gedrag te ver gaat

Om grensoverschrijdend gedrag van leerlingen te voorkomen, is het voor scholen belangrijk om vroeg te beginnen met seksuele en relationele vorming, aandacht te besteden aan seksuele diversiteit en een sociaal veiligheidsbeleid te ontwikkelen. Meer lezen >>

Preventie in het speciaal onderwijs

Incidenten met seksueel gedrag dat over de grens gaat, komen in het speciaal onderwijs drie keer zo vaak voor als in het regulier onderwijs. Het is dan ook zeker belangrijk om hier werk te maken van de preventie van seksuele grensoverschrijding. Meer lezen >>

Seksuele en relationele vorming

Om seksueel weerbaar te worden en respectvol met elkaar om te gaan, hebben kinderen/jongeren kennis en vaardigheden nodig. Ze moeten bijvoorbeeld weten (kennis) op welke verschillende manieren iemand over je grens kan gaan en moeten duidelijk kunnen maken (vaardigheden) wat ze wel en niet willen. Meer lezen >>

In de klas praten over wensen en grenzen

Een veilige sfeer in de klas is belangrijk tijdens lessen over relaties en seksualiteit: leerlingen kunnen dan vrijuit praten en durven vragen te stellen en hun grenzen aan te geven. Om docenten voor te bereiden op het geven van deze lessen, bieden de GGD’en een speciale training aan. Meer lezen >>