Over de grens

Wat je doet als seksueel gedrag van kinderen over de grens gaat, hangt niet alleen af van wat er precies is gebeurd, maar ook van of er sprake is van (dreigende) onrust. Hier vind je informatie over wat je als school of leerkracht doet bij een incident, krijg je tips (bijvoorbeeld voor de communicatie met ouders) en lees je hoe te handelen bij online grensoverschrijdend gedrag. Ook kun je lezen hoe je als leerkracht in de klas praat over seksueel gedrag dat over de grens gaat en hoe je je hierop voorbereidt. Tot slot vind je hier kort de stappen die je doorloopt bij seksueel misbruik in (bijvoorbeeld) de thuissituatie en bij vermoedens van seksuele grensoverschrijding door een medewerker van school.

Wat te doen als gedrag over de grens gaat?

Wat je doet bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen, verschilt per situatie. Het belangrijkst is om gepast te reageren, de betreffende kinderen en hun ouders goed te begeleiden en onrust en escalatie te voorkomen. Meer lezen >>

Snel ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag

Scholen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun leerlingen en medewerkers. Als een school niet of pas laat ingrijpt bij seksueel grensoverschrijdend gedrag kan dat de veiligheid in gevaar brengen. Erken wat er is gebeurd en houd tegelijkertijd het incident zo klein mogelijk. Dit om onrust te voorkomen. Meer lezen >>

Tips voor scholen/leerkrachten

Tips voor: gesprekken met betrokken ouders, de schoolleiding, de interne communicatie, de communicatie met niet-betrokken ouders en het vervolg. Meer lezen >>

Online seksueel grensoverschrijdend gedrag

Sexting en webcamseks zijn voorbeelden van online seksueel gedrag dat risico’s met zich meebrengt. Hier lees je wat die risico’s zijn en wat je als school/leerkracht doet bij online gedrag dat over de grens gaat. Meer lezen >>

In de klas praten over een incident

Als er iets is voorgevallen in de klas en de meeste leerlingen weten ervan, dan is het belangrijk om daar met hen over te praten. Ook is het verstandig om extra lessen te besteden aan seksualiteit en het omgaan met grenzen. De spelregels voor seksueel gedrag leg je op een eenvoudige manier uit aan de hand van het Stuurwiel. Leerkrachten die goed voorbereid willen zijn op het geven van lessen over relaties en seksualiteit volgen een training van de GGD. Meer lezen >>

Als een volwassene te ver gaat

Scholen kunnen ook te maken krijgen met vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij een volwassene te ver gaat. Met seksueel grensoverschrijdend gedrag van een medewerker ten opzichte van een leerling bijvoorbeeld. Of met mogelijk seksueel misbruik van een leerling thuis. In het eerste geval geldt de Meldplicht bij seksueel misbruik in het onderwijs. In het tweede geval moeten scholen de stappen nemen die beschreven staan in de Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer lezen >>